Правила и условия за участие в играта "Аватар: Природата на водата"

Правила и условия за участие в играта "Аватар: Природата на водата"

© "Форум Филм България""Аватар: Природата на водата" ни пренася отново в невероятния свят на Пандора за нова среща с хората на'ви и научнофантастичния свят, създаден от режисьора, изследовател и мечтател Джеймс Камерън.


Може да играете тук. А преди това се запознайте с правилата:


Общи условия и правила за участие в играта "Аватар: Природата на водата" (наричана за краткост само Играта):
1. Организатори:


"Икономедиа" АД, София, ул. "Иван Вазов" №20
и
"Форум филм България" ЕООД, София, ул. "Брегалница" 43, ет.4


2. Период:


5.12.2022 г., 10:00 часа - 18.12.2022 г., 23:59 часа


3. Награди:

  • 2 бр. (за 2 броя победители) покана за двама за ексклузивната предпремиерна прожекция на "Аватар: Природата на водата", която ще се състои на 14 декември 2022 г. в град София;
  • 1 бр. оригинално безжично зарядно от филма "Аватар: Природата на водата";
  • 1 бр. оригинална чанта за пътуване от филма "Аватар: Природата на водата";
  • голяма награда за участвалите в двете нива - 1 комплект, включващ 1 бр. оригинална двустенна чаша от филма "Аватар: Природата на водата" и 1 бр. конструктор LEGO Avatar, осигурен от Ozone.bg
УСЛОВИЯ, свързани с наградата "Покана за двама за ексклузивната предпремиерна прожекция на "Аватар: Природата на водата", която ще се състои на 14 декември 2022 г. в град София:
  • наградата "1 бр. покана за двама за ексклузивната предпремиерна прожекция на "Аватар: Природата на водата" за 1 (един) печеливш Участник и 1 (един) негов придружител важи само и единствено за ексклузивната предпремиерна прожекция на филма "Аватар: Природата на водата", която ще се състои на 14 декември 2022 г. в град София.

Печелившият участник, спечелил наградата "Покана за двама за ексклузивната предпремиерна прожекция на "Аватар: Природата на водата", следва да се свърже с Организаторите в срок от 24 часа от получаването на известието, че е спечелил наградата "Покана за двама за ексклузивната предпремиерна прожекция на "Аватар: Природата на водата", но не по-късно от 18.00 ч. на 13 декември 2022 г., за да потвърди, че ще се възползва от спечелената награда.


- Печелившият участник, спечелил наградата "1 бр. покана за двама за ексклузивната предпремиерна прожекция на "Аватар: Природата на водата", която ще се състои на 14 декември 2022 г. в град София, и потвърдил нейното ползване, ще получи допълнителна информация от Организаторите за начина, по който ще я получи и всички детайли, свързани с нейното използване.


- Организаторите не поемат пътни, транспортни или други разходи, свързани с използването на наградата "1 бр. покана за двама за ексклузивната предпремиерна прожекция на "Аватар: Природата на водата", която ще се състои на 14 декември 2022 г. в град София.


- Наградата " 1 бр. покана за двама за ексклузивната предпремиерна прожекция на "Аватар: Природата на водата", която ще се състои на 14 декември 2022 г. в град София, не може да бъде заменяна срещу паричната й или каквато и да е друга равностойност, както и с друга по вид награда от филма "Аватар: Природата на водата" или друго филмово заглавие.


- Организаторите не носят отговорност, ако участникът, спечелил наградата "1 бр. покана за двама за ексклузивната предпремиерна прожекция "Аватар: Природата на водата", която ще се състои на 14 декември 2022 г. в град София, е възпрепятстван и не може да се възползва от наградата си в посочения ден. В случай че избраният победител се откаже да ползва спечелената награда 1 бр. покана за двама за ексклузивната предпремиерна прожекция на "Аватар: Природата на водата", която ще се състои на 14 декември 2022 г. в град София, Организаторите имат право да изберат друг победител на лотариен принцип, който да получи наградата. За отказ се счита писменото съобщение на спечелилия участник до Организаторите, че няма да има възможност да се възползва от спечелената награда 1 бр. покана за двама за ексклузивната предпремиерна прожекция "Аватар: Природата на водата", която ще се състои на 14 декември 2022 г. в град София, или липсата на отговор до Организаторите.


- За разпределянето на наградата "Покана за двама за ексклузивната предпремиерна прожекция на "Аватар: Природата на водата", която ще се състои на 14 декември 2022 г. в град София, ще участват всички, отговорили правилно на въпроса от първо ниво ПАНДОРА, което ще се проведе от 10.00 ч. на 5.12.2022 г. до 23:59 часа на 11.12.2022 г., и които са се регистрирали за участие.


- УСЛОВИЯ, свързани с наградата "1 комплект, включващ 1 бр. оригинална двустенна чаша от филма "Аватар: Природата на водата" и 1 бр. конструктор LEGO Avatar, осигурен от Ozone.bg":


- За разпределянето на наградата "1 комплект, включващ 1 бр. оригинална двустенна чаша от филма "Аватар: Природата на водата и 1 бр. конструктор LEGO Avatar" ще участват всички, отговорили правилно на въпросите и от двете нива на играта, и които са се регистрирали за участие.


- Наградата "1 комплект, включващ 1 бр. оригинална двустенна чаша от филма "Аватар: Природата на водата и 1 бр. конструктор LEGO Avatar", която се предоставя в настоящата игра, ПРЕДСТАВЛЯВА облагаем доход за физическото лице, като в този случай при получаване на наградата се подписва приемо-предавателен протокол.


Когато наградата е на стойност над 100,00 лева с ДДС, "Форум Филм България" ЕООД, съгласно чл. 65, ал. 7 от ЗДДФЛ е задължен да удържи и внесе дължимия данък, както и да подаде декларация в НАП за дължимия данък. В тази връзка печелившият участник, спечелил наградата "1 комплект, включващ 1 бр. оригинална двустенна чаша от филма "Аватар: Природата на водата" и 1 бр. конструктор LEGO Avatar", доброволно, информирано и свободно предоставя личните си данни за попълването на приемо-предавателния протокол. Удържаният и внесен данък е окончателен, за него не се издава служебна бележка и физическото лице, получило наградата, не е задължено да подава годишна данъчна декларация.


- Печелившият участник, спечелил наградата "1 комплект, включващ 1 бр. оригинална двустенна чаша от филма "Аватар: Природата на водата" и 1 бр. конструктор LEGO Avatar", ще получи допълнителна информация от Организаторите за начина, по който ще я получи, след подписването на необходимите документи, описани по-горе.


УСЛОВИЯ, свързани с предметните награди от филма "Аватар: Природата на водата": за разпределянето на предметните награди от филма "Аватар: Природата на водата": 1 бр. оригинално безжично зарядно от филма "Аватар: Природата на водата"; 1 бр. оригинална чанта за пътуване от филма "Аватар: Природата на водата"; участват всички, дали правилен отговор във второто ниво на играта от 10.00 ч. на 12.12.2022 г. до 23:59 часа на 18.12.2022 г., и които са се регистрирали за участие.


Предметните награди от филма "Аватар" Природата на водата" се предават на печелившия участник по предварително уговорен между него и Организаторите начин:

  • или чрез изпращане с куриер на посочен от него адрес;
  • или чрез получаване на място от офис на Организатора;
  • или по друг, предварително съгласуван между Организатора и печелившия участник, начин.
Предметните награди от филма "Аватар: Природата на водата" се предават на печелившия участник по предварително уговорен с него начин, но не по-късно от 30 (тридесет) работни дни от свързването на Организаторите с него. Ако в този срок печелившият участник не се е свързал с Организаторите, за да уточни конкретния начин, по който ще получи наградата си, то Организаторите приемат, че той се отказва от нея.


Предметните награди от филма "Аватар: Природата на водата" не могат да бъдат заменяни с други по вид предметни награди от филма "Аватар: Природата на водата" или друго филмово заглавие, както и срещу левовата им равностойност.


4. Правила за участие в играта:


а) Играта е отворена за участие за всички български граждани, навършили 18 години, с местоживеене в Република България. Изключение правят лицата, които са съдружници, акционери или работят по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за някой от организаторите, или са заети в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Играта, както и техните семейства.


б) Участието в Играта е безплатно. За да се включите в Играта, трябва да сте регистриран потребител на "Икономедиа" (в id.capital.bg - може да се регистрирате тук). Преди да отговорите на първия въпрос, е необходимо да попълните формата, която се появява, след като натиснете бутона "Отговори". С нея предоставяте трите си имена по лична карта и актуален телефон за връзка. Тези данни няма да станат част от публичния Ви профил в id.capital.bg. Те ще бъдат използвани само във връзка с участието ви в Играта.


в) Всяко физическо лице има право на участие само през един потребителски профил, регистриран в id.capital.bg .
г) С тази допълнителна регистрация на www.dnevnik.bg/avatar/ за Играта се приема, че участникът е приел безусловно настоящите общи условия и правила, задължава се да ги спазва и предоставя данните си при регистрацията за целите на Играта (виж част 10).


д) Участието в Играта се изразява в даване на минимум един верен отговор на въпросите, задавани в хода на Играта на www.dnevnik.bg/avatar/


5. Механизъм на играта:


а) В периода на провеждане на Играта организаторите всяка седмица обявяват ново тематично ниво, което включва въпроси, свързани по някакъв начин с филма "Аватар: Природата на водата".


б) Играта продължава 14 дни. Към всяко ниво се публикува по един въпрос. Участниците могат да отговарят на въпроса от всяко ниво в рамките на 7 дни от задаването на въпроса, но не по-късно от 23:59 часа на 11.12.2022 г. и до 23:59 часа на 18.12.2022 г. Всеки участник, дал правилен отговор на поне един от въпросите, зададени в рамките на Играта, може да участва в Играта. Всеки правилен отговор на въпрос добавя името на участника по веднъж в списъка на участниците, сред които ще бъдат изтеглени наградите.


Етапите на играта са, както следва:


Ниво 1: ПАНДОРА
5.12.2022 г. - 11.12.2022 г.

В 10:00 часа на 5.12.2022 г. ще бъде публикуван първият въпрос от играта и три възможности за отговор. За да участват в Играта, потребителите трябва да изберат един от трите възможни отговора и да натиснат бутона "Отговори". На 11.12 .2022 г. в 23:59 часа нивото се затваря за гласуване.


Ниво 2: ПРИРОДАТА НА ВОДАТА
12.12.2022 г. - 18.12.2022 г.

В 00:01 часа на 12.12.2022 г. ще бъде публикуван вторият въпрос от Играта и три възможности за отговор. За да участват в Играта, потребителите трябва да изберат един от трите възможни отговора и да натиснат бутона "Отговори". На 18.12.2022 г. в 23:59 часа нивото се затваря за гласуване.


в) Жребият за наградите се тегли на:


- Ниво 1 - 12.12.2022 г.
- Ниво 2 - 19.12.2022 г.


г) Всеки участник може да отговаря на неограничен брой въпроси, включени в Играта, като името му ще бъде включвано в списъка с участниците, между които се разпределят наградите, толкова пъти, на колкото въпроса е дал верен отговор.


д) Всеки участник може да отговори на един и същ въпрос, зададен в рамките на Играта, само един път. Затова, когато избере отговор от предложените варианти и натисне бутона "Отговори", отговорът му се регистрира от системата и повече не може да бъде променян.


е) Единствено участници, дали верен отговор на въпрос, включен в Играта, имат правото да участват за разпределението на обявените награди.


Участниците, отговорили правилно на въпроса от първо ниво ПАНДОРА, което ще се проведе от 10.00 ч. на 5.12.2022 г. до 23:59 часа на 11.12.2022 г., и които са се регистрирали за участие, участват за разпределянето на наградите: 2 бр. покана за двама, за 2 броя печеливши участници, за ексклузивната предпремиерна прожекция на "Аватар: Природата на водата" , която ще се състои на 14 декември 2022 г. в град София.


Участниците, отговорили правилно на въпроса от второ ниво ПРИРОДАТА НА ВОДАТА, участват за разпределянето на наградите: 1 бр. оригинално безжично зарядно от филма "Аватар: Природата на водата; 1 бр. оригинална чанта за пътуване от филма "Аватар: Природата на водата".


Участниците, посочили верни отговори на зададените въпроси и в двата етапа на Играта, участват в томболата за голямата награда - 1 бр. комплект, включващ 1 бр. оригинална двустенна чаша от филма "Аватар: Природата на водата и 1 бр. конструктор LEGO Avatar, осигурен от Ozone.bg.


6. Процедура за разпределяне, обявяване и получаване на наградите:


а) Наградите се предоставят на участници, отговарящи на условията за участие в Играта, обявени в настоящите правила.


б) Печалбите се разпределят чрез жребий след края на всеки етап на Играта. Имената на победителите ще бъдат обявени в публикации на www.dnevnik.bg/avatar/ на:


Ниво 1 - обявяване на победителите на 12.12.2022 г. Наградите, които ще се раздадат в етап 1, са само и единствено 2 бр. покана за двама за ексклузивната предпремиерна прожекция на "Аватар: Природата на водата", която ще се състои на 14 декември 2022 г. в град София. Ниво 2 - обявяване на победителите на 19.12.2022 г. Наградите, които ще се раздадат в етап 2, са само и единствено 1 бр. оригинално Wireless зарядно от филма "Аватар: Природата на водата" и 1 бр. оригинална чанта за пътуване от филма "Аватар: Природата на водата".


Само участниците, отговорили правилно на въпросите и в двата етапа, ще участват в тегленето на специалната награда, което ще се състои на 19.12.2022 г., и която включва само и единствено 1 бр. комплект, включващ 1 бр. оригинална двустенна чаша от филма "Аватар: Природата на водата" и 1 бр. конструктор LEGO Avatar, осигурен от Ozone.bg.


Тегленето на наградите се извършва в присъствие на представители на организаторите.


в) Победителите в Играта се уведомяват за наградата си чрез съобщение на електронната поща, с която са се регистрирали в id.capital.bg, или в телефонен разговор на посочения от тях номер. Когато участникът се уведомява по електронна поща, е длъжен в рамките на 2 (два) календарни дни да се свърже с организаторите.


Печелившият за наградата 1 бр. покана за двама за ексклузивната предпремиерна прожекция на "Аватар: Природата на водата", която ще се състои на 14 декември 2022 г. в град София, следва да се свърже с Организаторите в срок от 24 часа от получаването на известието, че е спечелил наградата, и да потвърди, че ще се възползва от нея, най-късно до 12.00 ч. на 14 декември 2022 г.


г) Спечелил участник, който е предоставил грешен, непълен или неточен телефон и електронна поща, вследствие на което организаторите не са се свързали с него, губи правото да ползва спечелената награда.


д) Организаторите не носят отговорност в случаите, при които участникът по някаква причина не е успял да се свърже с тях и да уточни необходимите детайли.


е) Организаторите не носят отговорност, в случай че някой от наградените е възпрепятстван да получи и използва наградата си.


ж) При получаване на наградата на място печелившият участник удостоверява самоличността си с представяне на лична карта.


з) Със съгласието си да получи наградата участникът се съгласява да бъде фотографиран, излъчван, показван и обявяван по всякакъв начин в публичното пространство, в електронни медии като печеливш в Играта без каквото и да било допълнително заплащане от страна на организаторите на играта.


и) Всеки участник в играта може да се свърже с организаторите за допълнителна информация на e-mail [email protected] и телефон 02/461 53 00 (от понеделник до петък между 8 и 18 часа).


7. Информация за обявените в Играта награди:


а) Наградите, предоставяни в рамките на Играта, не могат да се преотстъпват и да бъдат заменяни за паричната им равностойност или за други оригинални награди или събития, свързани с филма "Аватар: Природата на водата" или друго филмово заглавие.


б) Ако участниците, избрани за печеливши, не отговарят на някое от условията, посочени в настоящите общи условия и правила, организаторите имат право да изберат чрез жребий други печеливши.


8. Ограничаване на отговорността:


а) Организаторите не носят отговорност за предоставяне на награди, предявени извън сроковете, посочени в тези общи условия и правила.


б) Организаторите не носят отговорност за неполучени награди поради предоставен от участника грешен или непълен адрес или телефон за връзка или в случай на възникване на техническа грешка при опит да се свържат с участниците.


в) Организаторите не носят отговорност в случай на неуспешен опит за участие, дължащ се на забавена връзка, дефектно или неуспешно електронно предаване на данни, повреда на комуникационната връзка независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази игра, и каквато и да е друга техническа неизправност.


г) Ако печеливш участник впоследствие се откаже от ползването на наградата си, той трябва да го направи отново писмено, декларирайки, че няма никакви бъдещи финансови или други материални и нематериални претенции към Организатора.


д) Организаторите не отговарят за качеството на наградите.


е) Организаторите не носят отговорност, ако печелившият участник на 1 бр. покана за двама за ексклузивната предпремиерна прожекция на "Аватар: Природата на водата", която ще се състои на 14 декември 2022 г. в град София, няма възможност да присъства на ексклузивната предпремиерна прожекция на "Аватар: Природата на водата", която ще се състои на 14 декември 2022 г. в град София.


е) Организаторите не носят отговорност, ако планираната ексклузивна предпремиерна прожекция на "Аватар: Природата на водата", която ще се състои на 14 декември 2022 г. в град София, бъде отменена или променена по независещи от Организаторите причини. По преценка Организаторите може да предложат друга награда (но не непременно по същия вид и левова или друга равностойност) на печелившия участник.


9. Спорове:


Евентуалните спорове между организаторите на Играта и участниците се решават чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение - чрез намесата на компетентните органи.


10. Лични данни:


а) Организаторите декларират, че няма да предоставят събраните лични данни на участниците във връзка с Играта на трети лица освен в предвидените от закона случаи.


б) Организаторите информират участниците, че предоставените от тях лични данни ще бъдат записвани и използвани единствено и само във връзка с настоящата Игра във връзка с информирането на участниците за начало на нови промоактивности, организирани от "Икономедиа" АД.


в) Всеки участник има право по всяко време да поиска от организаторите да заличат, коригират или блокират негови лични данни, като направи това писмено на адрес: София 1000 ул. "Иван Вазов" 20 "Дневник" за играта "Аватар: Природата на водата" или на електронната поща на организаторите: [email protected]


г) Ако участник поиска данните му да бъдат заличени или блокирани по време на Играта, организаторите автоматично приемат, че участието му в Играта се прекратява, тъй като регистрацията е условие за участие.


д) За избягване на всяко съмнение събираните за целите на организиране и провеждане на играта лични данни на участниците ще бъдат надлежно изтрити или имобилизирани (архивирани) от Организатора и неговите подизпълнители/трети лица партньори след приключване на Играта и раздаване на предвидените в играта награди. В този смисъл личните данни следва да бъдат премахнати от всички системи и сървъри на Организатора и неговите подизпълнители/трети лица партньори най-късно на 30.01.2023 г.


11. Други условия:


а) Организаторите могат да прекратят Играта преждевременно, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се предоставят награди.


б) Организаторите си запазват правото да променят или допълват настоящите общи условия и правила по всяко време, като промените влизат в сила след публикуването им на www.dnevnik.bg/avatar/ в периода на Играта. Организаторът не се задължава да уведомява участниците за промяната по друг начин освен чрез актуализирането им на сайта www.dnevnik.bg/avatar/


12. Приложимо право:


а) Настоящите Официални правила се подчиняват и тълкуват в съответствие със законодателството на Република България.


Настоящите правила влизат в сила на 5.12.2022 г.


Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK