90 резултата за ""Зелени Балкани""

Нова двойка черни лешояди ще подкрепя дейностите за вида след успеха край Котел

Нова двойка черни лешояди ще подкрепя дейностите за вида след успеха край Котел

Възстановяването на гнездящата популация на черните лешояди в България е част от програма на природозащитни организации и институции, сред които е и Софийският зоопарк.

/ Вера Стаевска 5

още