13 резултата за ""Правна консултация""

Кабинетът прие мерки за подобряване на достъпа до <span class="highlight">правна</span> помощ

Кабинетът прие мерки за подобряване на достъпа до правна помощ

Увеличава се размерът на адвокатските възнаграждения за консултации и подготовка на документи за образуване на дело за хора от уязвими социални групи и се въвеждат материални стимули за служебни защитници.

/ Дневник 2

още