46 резултата за "Актив пропъртис"

Фондовете за имоти не спират да увеличават капитали

Увеличения на капитали, нови закупени земи и постепенно поскъпване на акциите - това бяха най-общо темите, под които се развиваха през миналата седмица акционерните дружества със специална инвестиционна цел. Увеличението на капитала на "Фонд за земеделска ...

/ Дневник 0

Приключи търговията в правата на "Адванс терафонд"

Приключи търговията с правата от увеличението на капитала на дружеството със специална инвестиционна цел за земеделска земя "Адванс терафонд". Справка на Българската фондова борса показва, че инвеститорите са изтъргували над 13 млн. права при общо ...

/ Татяна АНГЕЛОВА 0

още