34 резултата за "БАСКОМ"

БСК и БАСКОМ разработиха професионални стандарти за ИТ индустрията

През м. декември 2014 г. успешно приключи етап на проекта "Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони", изпълняван от Българската стопанска камара

/ Crossroads Bulgaria

Проект FRACTALS ще администрира безвъзмездна финансова помощ в размер на 5,52 милиона евро за иновативни ИТ компании

Изпълнението на Проект FRACTALS стартира на 1 септември 2014 г. и той ще покрепи малки и средни предприятия, стартиращи иновативни компании и предприемачи – физически лица, разработващи софтуерни приложения в областта на селското стопанство, базирани на ...

/ Crossroads Bulgaria

ИТ бизнесът събира представители на университетите и държавата на консултативна среща в София

Целта на поредицата консултативни срещи е да бъде инициирана широка обществена дискусия за бъдещето на образованието като ключов фактор за просперитета на България

/ Crossroads Bulgaria

още