7 резултата за "Българска асоциация на дружествата за доброволно пенсионно осигуряване БАДДПО"

Доходността е на плюс

... за пазарите 2008 г. пенсионните фондове – включително и професионалните, са били на ... загуба от инвестициите си, показват данните на Комисията за финансов надзор

/ Дневник 3

още