6 резултата за "Българска федерация на индустриалците и енергийните консуматори БФИЕК"

Константин Стаменов, председател <span class="highlight">на</span> УС <span class="highlight">на</span> Българската <span class="highlight">федерация</span> <span class="highlight">на</span> индустриалните енергийни <span class="highlight">консуматори</span>: Политиците се интересуват какво ...  случи с парното, но не <span class="highlight">и</span> с индустрията

Константин Стаменов, председател на УС на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори: Политиците се интересуват какво ... случи с парното, но не и с индустрията

... реакция бизнеса и очакваните от него промени след поскъпването на газа. По ... председателя на УС на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори Константин Стаменов. Сред членовете на асоциацията ... ", "Амилум България", КЦМ, "Аурубис" и други.

/ Цветелина Катанска 8

още