23 резултата за "Васил Грудев"

Таванът на земеделските проекти ще е 1 млн. евро

Таванът на земеделските проекти ще е 1 млн. евро

При биологичното производство ще се подпомага само това, което вече е получило сертификат, за сметка на биологичното земеделие в преход. "Идеята е да се ограничим само до биопроизводството, което е извървяло пътя си до изцяло биологично производство, и да ...

/ Дневник 5
От юни ще може да се кандидатства за обновяване на селата

От юни ще може да се кандидатства за обновяване на селата

От 1 юни 2016 г. се очаква отваряне на първите подмерки от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., която е основна за развитието на малките населени места.

/ Дневник 9
Земеделският министър смени шефа на агенцията по рибарство

Земеделският министър смени шефа на агенцията по рибарство

Майдън Сакаджиев е освободен заради системно неизпълнение на задължения от страна на агенцията по въвеждане на еворпейския регламент, заради което срещу България е започнала наказателна процедура от ЕК.

/ Дневник 22

още