17 резултата за "Висша атестационна комисия ВАК"

Накъде без <span class="highlight">ВАК</span>?

Накъде без ВАК?

Похвално е, че министър Сергей Игнатов още с встъпването си в длъжност се захвана с легендарно архаичния Закон за научните степени и научните звания, който толкова правителства се заканваха да променят и все не им оставаше време.

/ Бойко Пенчев, "Литературен вестник" 143

Висшата атестационна комисия: Възможна ли е деполитизация?

През последните две години в Министерството на образованието и науката (МОН) бяха депозирани много проекти за нов Закон за научните степени и звания (ЗНСЗ), в това число и наш, предоставен от Движение за развитие и защита на науката и висшето образование.

/ Проф. д-р Виден Георгиев* 11
Ограничение на възрастта във висшата <span class="highlight">атестационна</span> <span class="highlight">комисия</span> предлагат от частно висше училище

Ограничение на възрастта във висшата атестационна комисия предлагат от частно висше училище

Другото предложение на висше училище "Земеделски колеж" - Пловдив е учебните заведения самостоятелно или по групи сами да присъждат научни степени и звания.

/ Росица Великова, Русе 13

Русенски учени ще облекчат достъпа до данни на Висшата атестационна комисия

Идеята е свързана с възможността да се подобри чувствително качеството на работата на научните съвети и да се унифицира дейността им, а и най-вече да се облекчи съществено достъпът на научните работници, които се готвят за защита на дисертации или за ...

/ Росица Великова 4

още