1 резултат за "ГФО"

Годишните финансови отчети ще се подават и в офиси на НАП в София

Годишните финансови отчети ще се подават и в офиси на НАП в София

Гражданите, които ще се възползват от тази възможност, трябва да представят в НАП пълния пакет от документи, необходими за обявяване на годишните финансови отчети в Търговския регистър, включително и документ за платена такса от 40 лв.

/ Дневник 2

още