26 резултата за "Генерал Тошево"

"Шеврон" планира сондажи за шистов газ в генералтошевско село

"Шеврон" планира сондажи за шистов газ в генералтошевско село

Срокът на разрешението е за 5 години с право на продължение. Решението на правителството допуска предварително изпълнение на договора. Приема се, че "отлагането му би довело до блокиране проучването и добива на природен газ, което е в разрез с националните ...

/ Йорданка Калчева 13

още