21 резултата за "Даниела Везиева"

Научният ръководител на <span class="highlight">Везиева</span> е уличен в плагиатство за две титли

Научният ръководител на Везиева е уличен в плагиатство за две титли

Накърняване на авторски права е открито в дисертациите на Венелин Терзиев за придобиване на научните степени "доктор" и "доктор на науките" в професионално направление "Икономика".

/ Видка Атанасова 17
Доскорошен служебен министър стана член на Съвета на директорите на "Холдинг БДЖ"

Доскорошен служебен министър стана член на Съвета на директорите на "Холдинг БДЖ"

Преди около 3 седмици двама от членовете на съвета на директорите на "Холдинг БДЖ" - председателят на съвета Симеон Ефтимов, както и Любомир Сяров, бяха освободени.

/ Михаил Стоянов 34
Кратки новини

Кратки новини

Кратки новини" е рубрика на "Дневник", в която редакцията събира новините, за които няма да бъде написана статия, но е важно да бъдат отбелязани.

/ Дневник 92

още