12 резултата за "Делойт и Туш Deloitte & Touche"

"Делойт": Компании от Чехия и Словакия са най-привлекателни за сливания и придобивания

... -популярните дестинации за корпоративни сливания и поглъщания за инвеститорите от Централна ... и Източна Европа. Компаниите от Западна ... компании от континента, проведено от "Делойт" тази пролет

/ Кристина Цветанова 2

още