404 резултата за "Делян Добрев"

Парламентът одобри на първо четене предложението на ГЕРБ за компенсация на горивата

Парламентът одобри на първо четене предложението на ГЕРБ за компенсация на горивата

Законопроектът предвижда всички компании, които преработват или рафинират руски нефт или изнесен от Русия и внесен от другаде в България, да са длъжни да правят вноска във Фонда за сигурност на електроенергийната система (ФСЕС)

/ Ралица Фичева 44
Енергията от морския вятър се появи в идентични проекти на ГЕРБ и "Демократична България" (допълнена)

Енергията от морския вятър се появи в идентични проекти на ГЕРБ и "Демократична България" (допълнена)

Материята досега е уреждана със специфичните закони Закон за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) и Закон за устройство на територията (ЗУТ), както и с национален Морски пространствен план.

/ Вера Стаевска 59

още