11 резултата за "Дънди прешъс металс Челопеч"

Одит на Сметната палата установи недостатъчен контрол на концесията на находище "<span class="highlight">Челопеч</span>"

Одит на Сметната палата установи недостатъчен контрол на концесията на находище "Челопеч"

Проверяващите са стигнали до извода, че осъществяваният текущ контрол в Министерството на икономиката и енергетиката е преимуществено документален, като се разчита основно на подадените от концесионера данни, а не на проверки на място.

/ Дневник 19

още