98 резултата за "Дънди прешъс"

Одит на Сметната палата установи недостатъчен контрол на концесията на находище "Челопеч"

Одит на Сметната палата установи недостатъчен контрол на концесията на находище "Челопеч"

Проверяващите са стигнали до извода, че осъществяваният текущ контрол в Министерството на икономиката и енергетиката е преимуществено документален, като се разчита основно на подадените от концесионера данни, а не на проверки на място.

/ Дневник 19
Природозащитници оспориха в съда разрешението за добив на злато при Крумовград

Природозащитници оспориха в съда разрешението за добив на злато при Крумовград

Природозащитните организации "Балкани" и "За Земята" са подали съвместна жалба във Върховния административен съд срещу решението на министъра на околната среда Нона Караджова, която разреши да започне добив на злато край Крумовград.

/ Дневник 29
Екоминистърът окончателно разреши добива на злато край Крумовград

Екоминистърът окончателно разреши добива на злато край Крумовград

Министърът на околната среда и водите Нона Караджова е одобрила предложението на Висшия екологичен експертен съвет за допускане реализацията на проекта за златодобив край Крумовград

/ Дневник 68

Екоминистърът разпореди преразглеждане на златодобивния проект край Крумовград

През септември, след като разгледа докладите за екооценка на проекта (ОВОС и Оценка за съвместимост с мрежата от защитени зони), експертният съвет гласува проекторешение златодобивът да бъде одобрен. Караджова обаче го е върнала за прегласуване на ...

/ Дневник 6

Съдът окончателно отмени ОВОС на завода на "Дънди" в Челопеч

"Челопеч майнинг" окончателно изгуби делото във Върховния административен съд (ВАС) за Оценката на въздействие върху околната среда (ОВОС) на проекта за изграждането на инсталация за преработка на златния концентрат в Челопеч.

/ Дневник 4

още