12 резултата за "Европейска агенция за околна ЕЕА"

Над 80% от българите вдишват опасните фини прахови частици

Над 80% от българите вдишват опасните фини прахови частици

... в сравнение със средните нива за Европа - 22 - 42%. Ако се ... в Националния доклад за състоянието на околната среда за 2013 г., представен ... от директора на Изпълнителната агенция по околна среда ...

/ Босилена Мелтева 24
Около 45 млрд. евро е скритата цена от замърсяването на въздуха заради тировете в Европа

Около 45 млрд. евро е скритата цена от замърсяването на въздуха заради тировете в Европа

... човешки животи заедно с разходите за здравеопазване като пряко следствие от ... от последния доклад на Европейската агенция за околна среда към ЕС (ЕАОС), публикуван ...

/ Дневник 6

още