48 резултата за "Европейска служба за подбор на персонал EPSO"

Службата <span class="highlight">за</span> <span class="highlight">подбор</span> <span class="highlight">на</span> <span class="highlight">персонал</span> <span class="highlight">на</span> ЕС търси служители

Службата за подбор на персонал на ЕС търси служители

Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурс за служители, извършващи наблюдение с помощта на цифрови устройства, и ... с използването на открити източници (степен AST 3) и за координатори по ...

/ Дневник 0
Службата <span class="highlight">за</span> <span class="highlight">подбор</span> <span class="highlight">на</span> <span class="highlight">персонал</span> <span class="highlight">на</span> ЕС търси асистенти по ядрена инспекция

Службата за подбор на персонал на ЕС търси асистенти по ядрена инспекция

Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурс за назначения на асистенти (AST 3) в сферата на ядрената инспекция ... и в службите на Съвместния изследователски център. Дейността на аиситентите ще са ...

/ Дневник 0
Службата <span class="highlight">за</span> <span class="highlight">подбор</span> <span class="highlight">на</span> <span class="highlight">персонал</span> <span class="highlight">на</span> ЕС търси администратори в областта <span class="highlight">на</span> борбата с измамите

Службата за подбор на персонал на ЕС търси администратори в областта на борбата с измамите

Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурс за назначения на администратори в областта на цифровата криминалистика и оперативния ... кандидати за попълване на свободни работни места за длъжностни лица в Европейската служба за борба ...

/ Дневник 0
Службата <span class="highlight">за</span> <span class="highlight">подбор</span> <span class="highlight">на</span> <span class="highlight">персонал</span> <span class="highlight">на</span> ЕС търси администратори в областта <span class="highlight">на</span> одита

Службата за подбор на персонал на ЕС търси администратори в областта на одита

Задачата на администраторите в сферата на одита е да подпомагат членовете на ръководството ... и йерархията при изпълнението на задълженията на тяхната ... ще заемат длъжност в институциите на Европейския съюз в Люксембург ...

/ Дневник 0
Службата <span class="highlight">на</span> ЕС <span class="highlight">за</span> <span class="highlight">подбор</span> <span class="highlight">на</span> <span class="highlight">персонал</span> търси администратори в строителството

Службата на ЕС за подбор на персонал търси администратори в строителството

... служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурс на общо основание, за да бъде съставен списък за бъдещи назначения на ... администратори в следните области - сигурност на сградите ...

/ Дневник 2
Европейската <span class="highlight">служба</span> <span class="highlight">за</span> <span class="highlight">подбор</span> <span class="highlight">на</span> <span class="highlight">персонал</span> търси асистенти

Европейската служба за подбор на персонал търси асистенти

Конкурсът е за служители в следните области: ... и счетоводство, комуникация и управление на проекти, програми и договори. ... участват под ръководството на администратор в изпълнението на задачите на своята институция или ... функции в различни сфери на дейност

/ Дневник 2
Евроинституциите търсят потенциал, а не познания от кандидатите <span class="highlight">за</span> работа

Евроинституциите търсят потенциал, а не познания от кандидатите за работа

... специализирани знания съгласно новата система на Европейската служба за подбор на персонал. В интервю Кармен Петер ... , която обучава кандидати за работа в евроинституциите ...

/ Дневник 5

още