17 резултата за "Европейски фонд за регионално развитие ЕФРР"

Обсъждат се два варианта за финансиране на интермодалния терминал в Русе

... два основни варианта за реализация на проекта за изграждане на интермодален терминал ... оперативна програма "Транспорт" и Европейския фонд за регионално развитие, а другият е прилагане на ...

/ Росица Великова 0

още