693 резултата за "Евростат"

За година България е увеличила с 41% издадените разрешения на трети граждани за пребиваване в ЕС

За година България е увеличила с 41% издадените разрешения на трети граждани за пребиваване в ЕС

Най-високият темп на нарастване в издаването на разрешения за пребиваване в ЕС е регистриран в Унгария, където размерът им се е удвоил и е достигнал 113%.

/ Михаил Стоянов 12

още