8 резултата за "Елин Рахнев"

<span class="highlight">Елин</span> <span class="highlight">Рахнев</span> забърква любовна каша в нов театрален спектакъл

Елин Рахнев забърква любовна каша в нов театрален спектакъл

Това е пиеса за несбъдната любов, обяснява авторът. По думите му любовта "винаги първо е изпитание, а после всичко останало", затова "неизбежно се просълзявам, когато видя старец и старица, вплели длани една в друга".

/ Даниел Димитров 7

още