38 резултата за "Енергоремонт холдинг"

"Енергоремонт холдинг"

"Енергоремонт холдинг" е наследник на създаденото през 1969 г. "Централизиран енергоремонт и автоматика" - ЦЕРА ... холдинга обхваща дъщерни компании за енергоремонт във Варна, Русе, Козлодуй, Гълъбово ... "Техенерго", "Тотема", "Инком-2003" и "Енергоремонт МК"

/ Дневник 0

"Енергоремонт холдинг"

"Енергоремонт холдинг" е наследник на създаденото през 1969 г. "Централизиран енергоремонт и автоматика" - ЦЕРА ... холдинга обхваща дъщерни компании за енергоремонт във Варна, Русе, Козлодуй, Гълъбово ... "Техенерго", "Тотема", "Инком-2003" и "Енергоремонт МК"

/ Дневник 1

още