6 резултата за "ЗАД Виктория"

<span class="highlight">ЗАД</span> "<span class="highlight">Виктория</span>" вероятно ще застрахова "Топлофикация"

ЗАД "Виктория" вероятно ще застрахова "Топлофикация"

Офертата на дружеството е избрана пред тези на останалите двама кандидати, допуснати до финалния етап на тръжната процедура - "Алианц България" и "Булстрад Виена иншурънс", въпреки по-високите оценки по предварителния подбор на двете компании

/ Дневник 29

още