30 резултата за "Закон за местните данъци и такси ЗМДТ"

Таксата смет да се плаща от замърсителите, предлага пак финансовото министерство

Таксата смет да се плаща от замърсителите, предлага пак финансовото министерство

Принципната промяна е, че определянето на такса смет вече няма да става както сега според данъчната оценка на имота, а според количеството изхвърляни отпадъци от даден имот.

/ Дневник 13
Общинските съвети ще определят отстъпката <span class="highlight">за</span> данъка върху автомобилите

Общинските съвети ще определят отстъпката за данъка върху автомобилите

Храмовете, манастирите и молитвените домове се освобождават ... върху недвижимите имоти. Това важи и за прилежащите им поземлени имоти, ... второ четене поправки в Закона за местните данъци и такси. В текстовете е записано, ... няма да се дължи за срок не по-дълъг ...

/ Дневник 16
Димитър Николов, кмет на Бургас: Трябва да се върви към окрупняване на общините

Димитър Николов, кмет на Бургас: Трябва да се върви към окрупняване на общините

... финансите предложи промени в Закона за местните данъци и такси, които според ведомството ще увеличат ... данъчна оценка над средната за общината, както и превръщането на туристическата такса ...

/ Зорница Латева 13

още