8 резултата за "Инспекторат на ВСС"

Главният съдебен инспектор иска да има по-лесен достъп до банковите тайни <span class="highlight">на</span> магистратите

Главният съдебен инспектор иска да има по-лесен достъп до банковите тайни на магистратите

... фактически получава съгласие за получаване на сведение, които са банкова тайна ... налага сложната процедура по искане на разрешение от съответния районен съд ... за разкриване на тайната, аргументира се главният инспектор ...

/ Дневник 9

Депутатите разшириха правомощията на Инспектората на ВСС

... почтеност и конфликт на интереси на съдии, прокурори и ... следователи, на имуществените им декларации, ... за установяване на действия, които накърняват престижа на съдебната власт ... , свързани с нарушаване на независимостта на съдиите, прокурорите и ...

/ Биляна Рилска 2
Съдиите Вера Чочкова и Теодора Точкова отново са номинирани за главен съдебен инспектор

Съдиите Вера Чочкова и Теодора Точкова отново са номинирани за главен съдебен инспектор

... неправителствени организации предлагат отново кандидатурите на съдиите Вера Чочкова и Теодора ... Съюзът на съдиите в България, Съюзът на юристите в България, Асоциацията на административните ...

/ Дневник 11

още