40 резултата за "КД инвестмънтс"

Пенсионни фондове на "ЦКБ-Сила" са вложили над 1 млн. лв. в схеми на "<span class="highlight">КД</span> <span class="highlight">Инвестмънтс</span>"

Пенсионни фондове на "ЦКБ-Сила" са вложили над 1 млн. лв. в схеми на "КД Инвестмънтс"

В началото на април един от акционерите в пенсионната компания - "Сила холдинг", купи управляващото дружество. Около месец по-късно свързани с него пенсионни фондове започнаха да инвестират във взаимни схеми на дружеството.

/ Дневник 8

УД "КД Инвестмънтс"

"КД Инвестмънтс" управлява активите на два договорни ... дружество от отворен тип - "КД Пеликан". Дружеството е с балансиран ... рисков профил, а "КД Акции" и "КД Облигации" са съответно с ... рисков и с консервативен. "КД Пеликан" е най-старата схема ...

/ "Дневник" 0

още