14 резултата за "КФП"

Приходите в бюджета са с 1.5 млрд. лв. повече от разходите в края на февруари

Приходите в бюджета са с 1.5 млрд. лв. повече от разходите в края на февруари

Приходите в бюджета са с 1.5 млрд. лв. повече от разходите в края на февруари, сочат предварителните данни и оценки на Министерството на финансите към края на февруари 2020 г.

/ Елена Геловска 17
Увеличението на заплатите в администрацията ще бъде платено накуп през март

Увеличението на заплатите в администрацията ще бъде платено накуп през март

В повечето бюджетни системи към края на февруари в разходите за персонал все още не е намерила отражение политиката по доходите за 2019 г. Това съобщи Министерството на финансите в справката за прогнозното изпълнение на бюджета към 28 февруари.

/ Дневник 25
Финансовото министерство очаква бюджетният излишък да надмине 2 млрд. лева към юли

Финансовото министерство очаква бюджетният излишък да надмине 2 млрд. лева към юли

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към юли 2018 г. са в размер на 20.52 млрд. лв., което е 52.2% от годишния разчет.

/ Дневник 26
И през февруари се очаква приходите да надхвърлят разходите в бюджета

И през февруари се очаква приходите да надхвърлят разходите в бюджета

Министерството на финансите потвърди прогнозата си, че бюджетът е на излишък през първия месец на годината, който се равнява на 1.1% от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП). Такава картина се очертава и за февруари макар и с по-малко.

/ Дневник 32
Към края на октомври са събрани 87% от планираните данъци

Към края на октомври са събрани 87% от планираните данъци

Бюджетът завършва октомври с излишък от 2.493 млрд. лв. или 2.5% от прогнозния брутен вътрешен продукт за годината. Това сочат месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет, съобщава от Министерството на финансите.

/ Дневник 5

още