20 резултата за "Красимир Влахов"

Дефицит на българското правосъдие е независимостта, не бързината

Дефицит на българското правосъдие е независимостта, не бързината

Конференция за съдебната власт и статистиката в информационните табла на ЕС, организирана от Институт "Отворено общество" , дискутира качеството, срочността и доверието в българското правосъдие

/ Дневник 9

още