24 резултата за "Красимир Първанов"

Министерство предлага да се инкриминира незаконният добив на полезни изкопаеми

Министерство предлага да се инкриминира незаконният добив на полезни изкопаеми

В следващите дни Министерството на енергетиката ще внесе в Народното събрание конкретни текстове, с приемането на които да се инкриминира незаконният добив на полезни изкопаеми.

/ Дневник 9

още