31 резултата за "Медия 2007"

Покана по схемата за подкрепа за видео по заявка и дигитално киноразпространение

Основната цел на тази схема е да подпомогне създаването и експлоатацията на каталози с европейски произведения, които да се разпространяват по дигитален път на международно ниво до по-широк кръг зрители и/или до киноразпространителите посредством модерни ...

/ Дневник 0

Покана за подпомагане на цифровизацията на европейските киносалони

Целта на настоящата покана за представяне на предложения е да се улесни преходът към цифрови технологии на киносалоните, които прожектират европейски филми, като бъде оказана подкрепа при непреките разходи, свързани със закупуването на цифров прожекционен ...

/ Дневник 0

Покана за подпомагане на разпространението на европейски филми

Целта на "избирателната" схема е подкрепа на по-широко транснационално разпространение на нови ненационални европейски филми чрез насърчаване на театралните разпространители по-специално да инвестират в популяризирането и достатъчното разпространение на ...

/ Дневник 0

Покана за обучение по програма МЕДИА 2007

Програмата има за цел подобряване на професионалното обучение на специалистите от аудио-визуалния сектор, така че те да придобият необходимите знания и умения за създаване на конкурентни продукти на европейския и други пазари.

/ Дневник 0

Покана за подкрепа на продуцентски проекти - игрално, документално и анимационно кино

Целта на настоящата покана е е да подпомага чрез оказване на финансова подкрепа разработването на продукции, предназначени за европейския и международния пазар, представяни от независими продуцентски компании. Те трябва да са в следните категории: драма, ...

/ Дневник 0

още