694 резултата за "Натура 2000"

Намерени са 1 горещи теми

НАТУРА 2000 в България
Деня на лешояда ще отбележат природозащитници из цяла България в събота

Деня на лешояда ще отбележат природозащитници из цяла България в събота

За напомняне на заплахите, но и отбелязване на успехите през годините, довели и до начало на работа за завръщане на четвъртия най-рядък вид - брадатия лешояд - тази година пазителите на природата канят за участие в серия събития за "санитарите на природата ...

/ Вера Стаевска 10
От смешно до престъпно: България се рекламира с туристически лов на защитени видове

От смешно до престъпно: България се рекламира с туристически лов на защитени видове

Министерството на околната среда разрешава, а министерството на туризма рекламира - така единично изключение за отстрел по Закона за биоразнообразието се представя пред чуждестранни туристи като "сезон за лов на дива коза".

/ Вера Стаевска 12
Серия от събития ще отбележи международната нощ на прилепите до края на октомври

Серия от събития ще отбележи международната нощ на прилепите до края на октомври

Най-голяма заплаха за прилепите е безпокойството и прогонването им от типичните местообитания. Затова и достъпът до много пещери е ограничен в периода от 15 май до 30 юли, когато те се размножават.

/ Вера Стаевска 3
Природозащитници се надяват на бърза екооценка на най-изостаналия участък от "Струма"

Природозащитници се надяват на бърза екооценка на най-изостаналия участък от "Струма"

Трябва спешно да се извършат екооценки за алтернативно трасе на магистрала "Струма" в района на защитената зона на Кресненското дефиле, защото липсата им спира довършването ѝ.

/ Дневник 11

още