671 резултата за "Натура 2000"

Намерени са 1 горещи теми

НАТУРА 2000 в България
Природозащитници се надяват на бърза екооценка на най-изостаналия участък от "Струма"

Природозащитници се надяват на бърза екооценка на най-изостаналия участък от "Струма"

Трябва спешно да се извършат екооценки за алтернативно трасе на магистрала "Струма" в района на защитената зона на Кресненското дефиле, защото липсата им спира довършването ѝ.

/ Дневник 11
Да сътвориш гора: какви са предизвикателствата пред залесяванията в България?

Да сътвориш гора: какви са предизвикателствата пред залесяванията в България?

Масови залесявания с некачествени дръвчета без последваща грижа, временна заетост и ниско заплащане на наемните работници, административното разделяне на дърводобива от контрола и липсата на фиданки от типични за България видове дървета са част от ...

/ Вера Стаевска 2
Магдалена Малеева: Всички заедно трябва нещо да направим, ако искаме да имаме планета

Магдалена Малеева: Всички заедно трябва нещо да направим, ако искаме да имаме планета

За това как зависимостта от изкопаемите горива на диктаторски режими става видима при бомбардировки и за спешната нужда от трансформация към възобновяеми източници разговаряме с бившата №4 в тениса и активист за климатични политики.

/ Вера Стаевска 36
Режими за защита на 15 дунавски зони очакват становище до края на януари

Режими за защита на 15 дунавски зони очакват становище до края на януари

Зоните "Сребърна", "Калимок–Бръшлен", "Арчар" , "Видбол" , "Река Лом" , "Тимок" , "Островска степ – Вадин", "Остров Близнаци", "Острови Козлодуй", "Остров Чайка" , "Остров Кутово" , "Комплекс Калимок" , "Река Огоста", "Блато Малък Преславец", "Остров Голя" ...

/ Вера Стаевска 2
Преговорите за екология: има съгласие горите и климатът да бъдат изведени в отделни правителствени звена

Преговорите за екология: има съгласие горите и климатът да бъдат изведени в отделни правителствени звена

След обща подкрепа на предложенията за опазване на природата от "Демократична България" срещата приключи със заявка от "Продължаваме промяната" за събаряне на незаконни строежи като този на Алепу и запазване на рекреационния потенциал на запазената природа ...

/ Вера Стаевска 30
България пред наказание за отказа да либерализира жп превозите

България пред наказание за отказа да либерализира жп превозите

Европейската комисия отвори нова наказателна процедура срещу България за липсата на възможност чужди превозвачи да извършват пътнически жп превози в страната. София получи последно предупреждение за депата за отпадъци

/ Йовка Димитрова 30
Конституционният съд: зоните от "<span class="highlight">Натура</span> <span class="highlight">2000</span>" не могат да се обжалват

Конституционният съд: зоните от "Натура 2000" не могат да се обжалват

Създаването на зоните от европейската природозащитна мрежа изпълнява задължение за защита на европейското природно наследство и заповедите, указващи териториите на зоните и ограниченията в тях, не променят собствеността върху земите, горите и водите в тях ...

/ Вера Стаевска 13
Заличени защитени територии и опожарявани зони чакат държавна защита

Заличени защитени територии и опожарявани зони чакат държавна защита

Пропуски в информацията, предоставена на депутата Борислав Сандов, сочат, че документите за бъдещи защитени територии все още не са разгледани подробно от държавните експерти

/ Вера Стаевска 5
Служебният екоминистър предлага да се улесни строителството на водни централи в природата

Служебният екоминистър предлага да се улесни строителството на водни централи в природата

Промени в наредба и закон повдигат отново спорни предложения на "Обединените патриоти" за строежи със стари разрешителни и облекчен режим за нови ВЕЦ, включително отпадане на забраната за строежа им в защитени територии и зони

/ Вера Стаевска 49
Екоинспекцията на Пазарджик забрани нова кариера в Бесапарските ридове

Екоинспекцията на Пазарджик забрани нова кариера в Бесапарските ридове

Бесапарските ридове, които съчетават степни местообитания с влияние на средиземноморския климат чрез течението на Марица, са дом на множество редки видове растения, насекоми и птици.

/ Вера Стаевска 7

още