667 резултата за "Натура"

Намерени са 1 горещи теми

НАТУРА 2000 в България
Преговорите за екология: има съгласие горите и климатът да бъдат изведени в отделни правителствени звена

Преговорите за екология: има съгласие горите и климатът да бъдат изведени в отделни правителствени звена

След обща подкрепа на предложенията за опазване на природата от "Демократична България" срещата приключи със заявка от "Продължаваме промяната" за събаряне на незаконни строежи като този на Алепу и запазване на рекреационния потенциал на запазената природа ...

/ Вера Стаевска 30
България пред наказание за отказа да либерализира жп превозите

България пред наказание за отказа да либерализира жп превозите

Европейската комисия отвори нова наказателна процедура срещу България за липсата на възможност чужди превозвачи да извършват пътнически жп превози в страната. София получи последно предупреждение за депата за отпадъци

/ Йовка Димитрова 30
Конституционният съд: зоните от "<span class="highlight">Натура</span> 2000" не могат да се обжалват

Конституционният съд: зоните от "Натура 2000" не могат да се обжалват

Създаването на зоните от европейската природозащитна мрежа изпълнява задължение за защита на европейското природно наследство и заповедите, указващи териториите на зоните и ограниченията в тях, не променят собствеността върху земите, горите и водите в тях ...

/ Вера Стаевска 13
Заличени защитени територии и опожарявани зони чакат държавна защита

Заличени защитени територии и опожарявани зони чакат държавна защита

Пропуски в информацията, предоставена на депутата Борислав Сандов, сочат, че документите за бъдещи защитени територии все още не са разгледани подробно от държавните експерти

/ Вера Стаевска 5
Служебният екоминистър предлага да се улесни строителството на водни централи в природата

Служебният екоминистър предлага да се улесни строителството на водни централи в природата

Промени в наредба и закон повдигат отново спорни предложения на "Обединените патриоти" за строежи със стари разрешителни и облекчен режим за нови ВЕЦ, включително отпадане на забраната за строежа им в защитени територии и зони

/ Вера Стаевска 49
Екоинспекцията на Пазарджик забрани нова кариера в Бесапарските ридове

Екоинспекцията на Пазарджик забрани нова кариера в Бесапарските ридове

Бесапарските ридове, които съчетават степни местообитания с влияние на средиземноморския климат чрез течението на Марица, са дом на множество редки видове растения, насекоми и птици.

/ Вера Стаевска 7
Второто издание на конкурса за зелена журналистика "Див кестен"

Второто издание на конкурса за зелена журналистика "Див кестен"

До 9 юли се приемат номинации за професионална и гражданска журналистика, включително блог и влог, по теми за защитените територии, видове и зони. Специалната награда е за отразяване на завръщането на лешоядите в България

/ Вера Стаевска 0
С изложба в Борисовата градина отбелязват Деня на "<span class="highlight">Натура</span> 2000" днес

С изложба в Борисовата градина отбелязват Деня на "Натура 2000" днес

От 11 до 14 ч= край Езерото с лилиите в столичната "Борисова градина" можете да видите изложба за европейската природозащитна мрежа и да получите разяснения за това кои животински и растителни видове и зони в България са защитени от нея.

/ Вера Стаевска 1

още