5 резултата за "Национален доверителен екофонд НДЕФ"

Държавата сключи втора сделка с Австрия за продажба на парникови квоти

Държавата сключи втора сделка с Австрия за продажба на парникови квоти

Държавата сключи втори сделка с Австрия за продажба на квоти за парникови емисии по Протокола от Киото, съобщи екоминистерството. Първата продажба на такива квоти (Предписани емисионни единици - ПЕЕ), бе направена в края на миналата година.

/ Дневник 6

още