18 резултата за "Национална програма за развитие на селските райони"

Аграрното министерство дава 600 хил. лв. <span class="highlight">за</span> реклама <span class="highlight">на</span> програмата <span class="highlight">за</span> <span class="highlight">развитие</span> <span class="highlight">на</span> <span class="highlight">селските</span> <span class="highlight">райони</span> сред млекопроизводители

Аграрното министерство дава 600 хил. лв. за реклама на програмата за развитие на селските райони сред млекопроизводители

Министерството на земеделието и храните е готово ... . без ДДС за информационна кампания за начините за подпомагане на сектор "Мляко" по Програмата за развитие на селските райони.

/ Дневник 48

Консуланти предлагат промяна на срокове за програмата за селските райони

Българската асоциация на консултантите по европейски програми предлага ... заложените срокове за прием на проекти по мерки от програмата за развитие на селските райони. Това съобщиха ...

/ Дневник 5

още