87 резултата за "Оперативна програма "Административен капацитет""

Министерството на отбраната представи първия си проект, спечелен по Оперативна програма "Административен капацитет"

Проект "Изграждане на информационна система за предоставяне на публичен достъп до пространствените данни и услуги на Министерството на отбраната" – Договор № 12-32-2/18.01.2013 г. беше представен днес на официална конференция в София

/ Комуникационна агенция PRoWay 0

Покана за проекти за подобряване на работата на съдилищата

Ще бъдат финансирани проекти за повишаване на квалификацията на съдии и съдебни помощници за работа с дела от компетентността на съответния съд, както и за повишаване на квалификацията на административни ръководители, съдебни служители и администратори за ...

/ Дневник 1

още