110 резултата за "Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси""

Нова електронна система за управление в НМА подобрява работните процеси

... осъществява по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3 ... .1.08 "Усъвършенстване на системите за управление във висшите ... училища", в рамките на приоритетна ос 4 от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

/ Пъблик сървисис ООД
ЕК предупреди, че може спре пари, заради недостатъци в управлението <span class="highlight">на</span> Агенцията по заетостта

ЕК предупреди, че може спре пари, заради недостатъци в управлението на Агенцията по заетостта

... свое писмо до премиера, ръководителят на Генерална дирекция "Заетост, социални ... че има притеснения заради липсата на "адекватен институционален капацитет, безпристрастност ... и високо качество на операциите, реализирани от Агенцията ...

/ Дневник 76

Райфайзенбанк ще обучава служителите си по проект, финансиран от ЕС

... да се усъвършенстват ключовите компетентности на служителите, което да подобри качеството ... на обслужване и добавената стойност, която ... получават клиентите при ползването на банкови продукти и услуги, както ...

/ Райфайзенбанк
Томислав Дончев: Паричен фонд за граждански организации може да реши проблема им с европроектите

Томислав Дончев: Паричен фонд за граждански организации може да реши проблема им с европроектите

... за оборотно финансиране на неправителствени организации би ... банкови кредити за изпълнение на европроекти. Такава идея предложи ... Дончев на форум за политиката на България в областта на социалното ... социално слабите хора, интеграцията на хора с увреждания и ...

/ Милен Енчев 10
Отговор <span class="highlight">на</span> казус: Промяна <span class="highlight">на</span> обучение по схемата "Аз мога повече"

Отговор на казус: Промяна на обучение по схемата "Аз мога повече"

Одобрен съм за ваучер и за "Ключови компетентности" - компютърно обучение, както и за професионална квалификация - оперативно счетоводство. Междувременно докато чаках да бъда одобрен, изкарах компютърния курс, а нещата в професионален план се промениха ...

/ Дневник 2

Покана за проекти "Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта"

... ос 1 "Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването ... на интервенция 1.1 "Интегриране на уязвимите групи на пазара на труда" в рамките на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси ...

/ Дневник 0

Покана за проекти за електронните форми за обучение във висшето образование

... обучение в системата на висшето образование". Поканата е по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", приоритетна ос ... 4 "Подобряване на достъпа до образование ...

/ Дневник 0

Покана за проекти "Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система"

... покана за представяне на проекти "Реинтеграция на отпаднали ученици в ... Тя се реализира в рамките на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Поканата е по приоритетна ... ос 4 "Подобряване на достъпа до образование и обучение ...

/ Дневник 0

още