120 резултата за "Оперативна програма Околна среда ОПОС"

"<span class="highlight">Околна</span> <span class="highlight">среда</span>" финансира мерки срещу замърсяване от битово отопление

"Околна среда" финансира мерки срещу замърсяване от битово отопление

Общини със запрашаване на въздуха над нормата, в които основен източник на замърсяването е битовото отопление, могат да кандидатстват за пълно финансиране на мерки за справяне с проблема.

/ Дневник 19
Четири общини получиха средства за мерки срещу мръсния си въздух

Четири общини получиха средства за мерки срещу мръсния си въздух

Общините на Гълъбово, Димитровград, Монтана и Несебър получиха общо 644 008 лв. за мерки срещу мръсния въздух. Средствата ще се използват за разработване на общински програми за намаляване нивата на замърсителите и постигане на утвърдените норми за ФПЧ10, ...

/ Дневник 14
Екоминистерството обяви поръчка за компостиращи инсталации

Екоминистерството обяви поръчка за компостиращи инсталации

Компостиращите съоръжения са необходими във връзка с ангажимента на България да намали количеството на отпадъците. Поканата за участие в поръчката е към всички общини, а критериите за участие са свързани с това дали общините имат съществуващи компостиращи ...

/ Дневник 4
Фондът ФЛАГ възстановява плащанията по <span class="highlight">програма</span> "<span class="highlight">Околна</span> <span class="highlight">среда</span>"

Фондът ФЛАГ възстановява плащанията по програма "Околна среда"

Като първа стъпка ще бъдат платени 14 млн. лева, на каквато стойност са постъпилите и обработени до днес искания за плащане, уточняват от пресцентъра на Министерството на регионалното развитие.

/ Дневник 5
Новият екоминистър смени временния шеф на "<span class="highlight">Околна</span> <span class="highlight">среда</span>", отново с временен

Новият екоминистър смени временния шеф на "Околна среда", отново с временен

Ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма "Околна среда" (ОПОС) е сменен. Постът се поема ... обявил новнозаначеният министърът на околната среда и водите Станислав Анастасов този ...

/ Дневник 4

още