6 резултата за "Програма Младежта в действие"

Покана за партньорства по програма "Младежта в действие"

... други заинтересовани страни, осъществяващи дейност в младежкия сектор на евро­пейско ... разработване в дългосрочен план на проекти, съчетаващи различни мерки от програмата "Младежта в действие".

/ Дневник 0

още