153 резултата за "Развитие на човешките ресурси"

Покана за подбор <span class="highlight">на</span> външни оценители <span class="highlight">на</span> проектни предложения по Програма "Еразъм+" и Програма "Европейски корпус за солидарност"

Съдържание от Център за развитие на човешките ресурси

Покана за подбор на външни оценители на проектни предложения по Програма "Еразъм+" и Програма "Европейски корпус за солидарност"

Поканата е обявена от Центъра за развитие на човешките ресурси

/ Център за развитие на човешките ресурси 0

Нова електронна система за управление в НМА подобрява работните процеси

... осъществява по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3 ... .1.08 "Усъвършенстване на системите за управление във висшите ... училища", в рамките на приоритетна ос 4 от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

/ Пъблик сървисис ООД 0
ЕК предупреди, че може спре пари, заради недостатъци в управлението <span class="highlight">на</span> Агенцията по заетостта

ЕК предупреди, че може спре пари, заради недостатъци в управлението на Агенцията по заетостта

... свое писмо до премиера, ръководителят на Генерална дирекция "Заетост, социални ... че има притеснения заради липсата на "адекватен институционален капацитет, безпристрастност ... и високо качество на операциите, реализирани от Агенцията ...

/ Дневник 76
Адемов: Служители <span class="highlight">на</span> социалното министерство са печелили до 50 000 лева <span class="highlight">на</span> година

Адемов: Служители на социалното министерство са печелили до 50 000 лева на година

... са получавали някои служители на социалното министерство на година, като са работили ... назначени "със заобикаляне на закона", заяви министърът на труда и социалната политика ...

/ Дневник 69

Райфайзенбанк ще обучава служителите си по проект, финансиран от ЕС

... да се усъвършенстват ключовите компетентности на служителите, което да подобри качеството ... на обслужване и добавената стойност, която ... получават клиентите при ползването на банкови продукти и услуги, както ...

/ Райфайзенбанк 0

още