8 резултата за "Рамкова конвенциа на ООН по изменение на климата"

Богатите държави "забравиха" климатичните помощи за бедните

Богатите държави "забравиха" климатичните помощи за бедните

... подпомагане на развиващите се държави в борбата им с измененията в климата ... , предаде Ройтерс. Договореността за това беше постигната миналия декември на ... годишната конференция на ООН за климата в Канкун, Мексико

/ Дневник 4

Национален доклад по инвентаризация на парниковите газове за България

... на България с подписването на Рамковата Конвенция на ООН по изменение на климата (РКОНИК) и включват ивентаризация на емисиите на ... парникови газове за страната по ...

/ от Изпълнителна агенция за околна среда ИАОС 0

още