10 резултата за "Резерват Ропотамо"

Строежът на ваканционно селище край Алепу унищожава гнездилища на редки птици

Строежът на ваканционно селище край Алепу унищожава гнездилища на редки птици

През 2017 година Министерството на околната среда и водите отменя решението на бургаската екоинспекция, разрешаващо строителство с мотива, че то ще унищожи единственото гнездово находище на пчелояд в защитена зона за птиците, но след допълването отново е ...

/ Дневник 108
В защитена зона "<span class="highlight">Ропотамо</span>" ще може да се строи

В защитена зона "Ропотамо" ще може да се строи

Налагането на забранителните режими не означава автоматично, че върху земите в комплекса ще бъде забранено строителството или промяната на статута им, стига те да са съобразени с действащото законодателство, включващо оценка за съвместимост и ОВОС.

/ Румяна Емануилиду 10

още