94 резултата за "Седма рамкова програма FP7"

Покани по работна програма "Хора"

Програмата "Хора" предлага възможност за професионално развитие в сферата на научните изследвания. Програмата трябва да продължи да насърчава заинтересованите да се насочват към научна кариера, да структурира тяхното обучение в областта на изследванията ...

/ Дневник 0

Покани по Седма рамкова програма

... 2012 и 2013 г. на Седма рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие ... демонстрационни дейности, и на Рамковата програма на Европейската общност за атомна ...

/ Дневник 0

Покана за съфинансиране на проекти с цел подкрепа на учените

В рамките на дейностите "Мария Кюри" схемата "Съфинансиране на регионални, национални и международни програми" цели да подпомогне обучението и професионалното развитие на учените, като насърчи създаването на различни стипендиантски програми.

/ Дневник 0

Покана по програма "Идеи" към Седма рамкова програма

Целта на настоящата покана е да се предостави финансиране за доказване на концепцията и определяне на пътя за развитие за идеи, финансирани от Европейския съвет за научни изследвания проект. Средствата от настоящата покана ще бъдат дадени на бенефициента, ...

/ Дневник 0

Малките и средните предприятия остават приоритет на Седма рамкова програма

Утре ще бъде публикувана по-голямата част от поканите за представяне на предложения по програмата за 2012 г., отбеляза Мария Велкова от генерална дирекция "Научни изследвания и иновации" на Европейската комисия. Тази година ще се фокусираме върху новите ...

/ Гергана Станчева 1

още