123 резултата за "Централен депозитар"

Финансовото министерство ще увеличи дела си в Централния депозитар

Това е част от стратегията за търсене на стратегически инвеститор за депозитара и Българската фондова борса. Министерството ще придобие дела на БНБ, с което участието му ще нарасне до 41.9%.

/ Дневник 1

Пенсионни фондове, свързани с "Химимпорт", са вложили над 2 млн. лв. в "КД Пеликан"

Малко след като "Химимпорт" придоби непряко контрол върху управляващото дружество "КД Инвестмънтс", пенсионни фондове на холдинга вече са инвестирали значителни средства в негови инвестиционни схеми.

/ Весела Николаева 0
Депозитарът ще обявява точни данни при смяна в собствеността на публичните компании

Депозитарът ще обявява точни данни при смяна в собствеността на публичните компании

Това е наредила Комисията за финансов надзор, след като е направила проверка на институцията. От надзора са препоръчали ЦД да приеме процедура, по която се прави справка за свободния обем акции.

/ Дневник 0
Правителството одобри бъдеща приватизация на Централния <span class="highlight">депозитар</span>

Правителството одобри бъдеща приватизация на Централния депозитар

Текстовете, подготвени от Министерството на финансите, предвиждат възможност акционери в депозитара да бъдат регулирани пазари и пазарни оператори, както и чуждестранни депозитарни и клирингови къщи.

/ Весела Николаева 1

КФН ще проверява депозитара заради грешки в данните за SOFIX

Повод за проверката стана публикация в сайта Investor.bg, която показа, че заради грешка в данните за свободно търгувания обем акции на "Софарма" "Зърнени храни България" неправилно е влязла в индекса на мястото на "Холдинг Пътища".

/ Дневник 0

още