70 резултата за "Юрий Гагарин"

"Юрий Гагарин" - Пловдив, отново е със спадащи продажби

През юли постъпленията на дружеството са намалели с 8.5% в сравнение със същия месец на миналата година. За юни компанията имаше ръст на продажбите, през май обаче спадът беше по-силен от юлския – с 16% на годишна база.

/ Дневник 2

"Пловдив Юрий Гагарин БТ" отчете 1.534 млн. лв. печалба за 2006 година

За последното тримесечие на миналата година компания е реализирала 37 млн. лв. продажби от продукция, докато нетната печалба за периода възлиза на едва 803 хил. лв. Продажбите бележат спад от близо 12 на сто, докато печалбата се понижава със 71% за ...

/ 0

още