1 резултат за "арх. Атанас Ковачев"

Обсъждането на подробния план на Борисовата градина е днес от 17.30 ч

Обсъждането на подробния план на Борисовата градина е днес от 17.30 ч

Общественото обсъждане на изготвения проект за Подробен устройствен план (ПУП) на Борисовата градина започва днес в 17.30 ч в Университета за архитектура, строителство и градоустройство.

/ Максим Караджов 16

още