12 резултата за "багер"

<span class="highlight">Багер</span> с обратни намерения

Багер с обратни намерения

Видим ли багер на плажа, очакваме присъствието му ... въпросния плаж. В случая нашият багер разчиства камъни и създава плаж ...

/ shinjuku 9

още