569 резултата за "бира"

Намерени са 2 горещи теми

Тя избира Разбира се, може с карта
Вече можем да се смеем: рекламната индустрия се готви за възстановяване след COVID-19

Вече можем да се смеем: рекламната индустрия се готви за възстановяване след COVID-19

Рекламите, свързани с коронавируса, бяха толкова много и толкова еднообразни, че преди седмици една компилация в Youtube ги пародира със заглавието: "Всички реклами с COVID-19 са едни и същи".

/ Дневник 15

още