5 резултата за "богословие"

Йордан Цонев "проглеждал" през богословието, мъчи се да е повече християнин

Йордан Цонев "проглеждал" през богословието, мъчи се да е повече християнин

Депутатът от ДПС защити дисертация от 355 страници на тема "Човек и общество в старозаветното Откровение (социоантропологични принципи в сотериологичния им контекст и значение)"

/ Лора Филева 132

още