9 резултата за "борсови емисиии"

"Елана трейдинг": Активността в телекомуникационния сектор събуди интереса на инвеститорите

"Елана трейдинг": Активността в телекомуникационния сектор събуди интереса на инвеститорите

В световен мащаб миналата 2010 г. се характеризираше със засилена дейност на компаниите в сферата на сливанията и придобиванията, в унисон с ръста на капиталовите пазари. Текущата 2011 г. също започна обещаващо, с повишение на борсовите индекси и все така ...

/ Дневник 0

Попитахме: Как ще коментирате зачестилите случаи на промени в първоначалните условия, при които са издадени публични емисии облигации?

Димана Ранкова, зам.-председател на Комисията за финансов надзор Действително в последно време има повече случаи на промени в първоначалните условия, при които са издадени публични емисии облигации. Промените засягат основно срочността, доходността и ...

/ Дневник 0

Попитахме: Очаквате ли през тази година да има значителен брой проблемни облигационни емисии или този дългов пазар ще се стабилизира?

Ясен Иванов, главен портфолио мениджър, "ДСК Управление на активи" Кратките отговори на двата въпроса биха били "не" на първия и "да" на втория. Ако трябва да се обоснова, то бих дал няколко аргумента.

/ Дневник 0

Загуби по света и у нас

Раздвижването на Българската фондова борса от началото на януари не продължи през втората половина на месеца и миналата седмица премина отново с ниски обеми и спад в цените. Българските индекси както обикновено последваха посоката на световните фондови ...

/ Весела Николаева 1

"Елана": Привилегированите акции на "Енемона" имат по-добра доходност от "Химимпорт"

Цената на привилегированите акции на "Енемона", сравнена с доходността на емисията на "Химимпорт", трябва да бъде 13.60 лв., ако в стойността им се смята текущата доходност, която носят. Това показва анализ на инвестиционния посредник "Елана трейдинг" за ...

/ Дневник 0

още