13 резултата за "ветрогенераторен парк"

Еколози спряха строителството на две ветроенергийни парка в Добруджа

Еколози спряха строителството на две ветроенергийни парка в Добруджа

Спрените проекти за изграждане на ветроенергийни паркове, трябваше да бъдат реализирани край Генерал Тошево и Смин. Те трябваше да имат съответно от 150 и 95 ветрогенератора и щяха да бъдат изградени в една от най-интензивните части на миграционния път Via ...

/ Морски дневник 29

Ветроенергиен парк ще се строи до Карнобат

Общинският съвет в Карнобат взе решение за откриване на процедура за предоставяне на общинска концесия за проектиране, изграждане, управление, поддържане и експлоатация на енергийния обект за производство на електрическа енергия чрез силата на вятъра

/ Румяна Емануилиду 0

още